Kontakty

Žďárská 158
592 14 Nové Veselí

Telefon: 566 667 104

Mail: sokol@noveveseli.cz

Historie oddílu

Šachy se organizovaně hrají v Novém Veselí od roku 1954, kdy je v rámci TJ Sokol založil

Alois Kořístka.Oddíl měl zpočátku 9 a v roce 1955 krátkodobě až 27 členů.Později se jejich

počet ustálil na dnešních asi 10 dospělých aktivních hráčích a 5 hráčů mladežnických kategorií.

V prvních létech byl přeborníkem místní farář páter Karel Trunda.Nejčastěji však vítězil

Miloslav Zikuška,který se v poslední době o prvenství dělil s Milanem Holcmanem.

Oddíl se zúčastnil okresních,krajských a sokolských přeborů,nyní hraje Regionální soutěž-

východ družstev v rámci krajského svazu Vysočiny.Šachová sezona trvá od října do dubna.

O vánocích se koná turnaj v bleskové hře a v roce 2009 se tento turnaj nazval Memorial

Milana Holcmana,který se věnoval v 80-tých letech i jako trenér dětí v místním šachovém

kroužku při zákl. škole a šachu v Novém Veselí se věnoval celý svůj život.

V srpnu bývá uspořádáno letní soustředění,kde se zpravidla koná turnaj v simultánní hře

s přebornicí republiky Olgou Černou-Sikorovou,který končívá pro domácí velmi špatně.

V roce 1955 živelně vznikl šestičlenný dětský kroužek Šachmat,jehož někteří členové hrají

šachy dodnes.

Vsoučasnosti navštěvuje šachový kroužek mládeže při místní zákl. škole 10-30 dětí.

Z našeho kalendáře