Kontakty

Žďárská 158
592 14 Nové Veselí

Telefon: 566 667 104

Mail: sokol@noveveseli.cz

Historie

Připomínáme-li si více jak stoleté výročí, tak zdůrazňujeme spolkového ochotnického divadla. To proto, že ochotníci v městečku Nové Veselí podle obecní kroniky sehráli první divadelní hru již v roce 1874.

Před tím už jisté skupinky předváděly při různých příležitostech sólové výstupy a scénky se zpěvy. Ochotnické divadlo zná naše městečko tedy už více než 125 let. Spolková ochotnická činnost má v Novém Veselí hluboké kořeny a stala se nedílnou součástí společenského a kulturního života v Novém Veselí.

Řádná dokumentace této občanské aktivity se vede od roku 1901 a založil ji první kronikář obce Josef Večeřa (1878 - 1957), místní malíř. Ten jednak začal shromažďovat plakáty a v textu kroniky uváděl každoročně co se hrálo a kdo hrál. Zvláště podrobně popsal začátky spolkového divadla, ve které byl sám aktérem. Je skoro neuvěřitelné, za jakých skrovných podmínek se hrálo.

Bylo to nejprve u Kratochvílů čp. 58, kde dnes je pohostinství. Rodina Kratochvílů byla této činnosti nakloněna a zapůjčila pro představení svoje obytné místnosti, kdy se musel v největší místnosti vyklidit nábytek, muselo se postavit malé jeviště a na jeviště měli herci přístup jedině oknem. Posléze se také hrálo v sále, kde je druhé pohostinství a tam byly podmínky lepší, hrálo se též v hostinském sálku na místě, kde je dnes nákupní středisko, potom ve třicátých letech už v novém sálu u Kratochvílů, kde dnes je bazar. Od roku 1936 se trvale hraje v Sokolovně, i když velmi stísněné zázemí jeviště, což se překonává.

Dá se říci, že více jak 100 let spolkového ochotnického divadla. které začíná užívat název amatérské, je neodmyslitelnou součástí kulturního života městečka Nové Veselí, třebaže jeho budoucnost je nejistá. Od roku 1901 je evidováno sehrání 258 divadelních titulů. V roce 2001 to byla jubilejní 260. divadelní hra.

V řízení divadelní ochotnické činnosti se nejvíce angažovali učitelé a to od samého počátku vzniku ochotnického souboru. Z posledních jmenujme alespoň Jaroslava Šípka, Jaroslava Sýkoru a Františka Večeřu, u dětského pak další učitelé. Nejdéle je v historii ochotnického divadla v jeho vedení Jaroslav Bílek a to s malými přestávkami od roku 1946, tedy více jak 55 let, když odřídil 49 divadelních titulů.

Novoveselské divadlo nehrálo a nehraje jen doma. Často vyjíždělo do některých bližších obcí a zejména od 50. let také na různé přehlídky v Jihomoravské kraji. V roce 1976 bylo divadlo z krajské přehlídky nominováno na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou a dovezlo si odtud cenu. Ceny si dováželi jednotlivci i z krajských přehlídek. Nejčastěji se hrálo na krajových přehlídkách v Němčicích nad Hanou - celkem šestkrát.

V současné době se soubor amatérů rozšířil o Odbor Mládí, který začal hrát pohádkové hry, což je velký příslib do budoucna. Celý soubor je tak téměř třicetičlený. Nacvičování her není jednoduché nejen pro pracovní směny, dojíždění do škol a podobně, ale hlavně pro to, že v budově Sokolovny je celý týden až do pozdních večerních hodin obsazen cvičením, sportem a zkoušky se mohou realizovat jen v neděli, někdy i v sobotu, když je volno. Ale to ochotníci překonávají a každoročně připravují pro diváky svá divadelní představení.

 

A věřme, že to nějaký čas ještě potrvá.

Z našeho kalendáře